Alt vi gjør er forgjeves
(eller ikke…)

av Karawane

Dersom du vil støtte festivalen kan du gjerne finne oss i Vipps og kjøpe våre imaginere produkter. Vippsnr 605176

Da Vårskjermfest utfordret kompaniet Karawane til å digitalisere Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke), bestemte kunstnerne seg for å lage en selvstendig, karantenevennlig versjon av stykket

– Vi synes det var en spennende utfordring å lage en ny versjon av forestillingen, en versjon som står på egne ben, forteller medskaper Chris Erichsen. Det var viktig for oss å lage en versjon som er skapt for det formatet det presenteres i, og ikke i en liksom-livesetting.

For å tilpasse den nye versjonen til det nye formatet og løfte den digitale publikumsopplevelsen, har kunstnerne tatt nådeløse valg i digitaliseringsprosessen.

– Originalversjonen består av mange partier og overganger som utelukkende fungerer i en live-setting med publikum tilstede, sier Erichsen. Disse har vi derfor sensurert bort med hard, men nennsom hånd.

Visse elementer fikk likevel bli, og da særlig de allerede eksisterende digitale elementene i forestillingen. Kunstnerne har gjort aktivt bruk av videomaterialet fra originalversjonen, men forteller at publikum vil få oppleve det på en ny måte.

Med store endringer på kort tid, har produksjonen måtte jobbe hardt og effektivt. Erichsen er likevel tydelig på at det ikke er produktivitet alene som har stått i fokus, men heller å teste ut nytt terreng, og eksperimentere med å tilpasse seg det digitale formatet.

– I en tid hvor mange er opptatt av å markere at de er tilstede og evig produktive er det fint å kunne bidra til å framheve det særegne ved Vårscenefest og dens digitale lillesøster.

Om forestillingen:

Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke) er et sjangeroverskridende verk om mennesker i drift.  Gjennom musikk, lyd, film og visuelle og performative uttrykk tar stykket for seg flukt, ensomhet og fragmentering i globaliseringens tidsalder.

En viktig audiovisuell faktor er bruken av low-tech, hjemmelagde objekter som instrumenter, lyd- og lyskilder. Også filmene utgjør et viktig scenografisk element. Verkets totale uttrykk spenner over et vidt register av støy og poesi, meditative og brutale filmbilder, stille sanger og rytmisk råskap. Over det hele svever gjengangeren: flyktningen, vandringsmannen, seeren, dervisjen.

Den digitale versjonen er et selvstendig verk, som tar den tekniske og kunstneriske konsekvensen av at det ikke framføres i nået for et fysisk tilstedeværende publikum. Den er basert på et utdrag av det originale verket.

Anette Röde Hagnell: Musiker, komponist og skuespiller med bakgrunn i Institutet för Scenkonst. Fast medlem av Grenland Friteater.
Chris Erichsen: Musiker, skribent, filmskaper og scenekunstner, med bakgrunn i band som The Aller Værste! og Ratataboo!
​Einar Ottestad/Sylvisphere: Oppfinner, instrumentbygger, lys-og lydkunstner.
​Ali Djabbary: Scenekunstner, dramatiker og billedkunstner, tilknyttet Verdensteatret, Nordic Black Theatre og Ways of seeing.
​Agnar Ribe: Lysdesigner og tekniker, tilknyttet Black Box teater.
Snorre Sjønøst Henriksen: Musiker, komponist,

DJ Snorrefromnorway.

Støttet av Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere. Samprodusert av Grenland Friteater.