Bobleplastbarna

av Silje Solheim Johnsen

 

Allerede før Vårskjermfest ble iverksatt, hadde koreograf Silje Solheim Johnsen ønsket å lage en filmversjon av Bobleplastbarna.

– Filmen Bobleplastbarna skiller seg både i format, kunstnerisk intensjon og tematisk vinkling fra forestillingen Boblelpastbarna, forteller Johnsen. Samtidig baserer stykket seg på arbeidet vi gjorde med forestillingen.

Filmen tar publikum med inn i hjemmene til danserne, og åpner slik opp for et annerledes blikk på familiedynamikken.

– Ved å møte danserne i deres eget hjem vil filmen synliggjøre nye og andre sider av relasjonen mellom barn og deres foreldre, som vi ikke fikk se i den originale versjonen, forteller Johnsen. Vi har ikke fokusert spesielt på familienes opplevelser av den siste tiden, men det er jo klart det er med oss i alt vi gjør.

I løpet av kort tid har produksjonsteamet koreografert, regissert, filmet, klippet og spilt inn musikk. Johnsen var likevel aldri i tvil om at hun ønsket å gjennomføre produksjonen, på tross av tidspresset.

– Jeg er veldig stolt av hva vi har fått til, og gleder meg så masse til å få vise frem resultatet!

Om forestillingen:

I filmen Bobleplastbarna møter vi tre par, hvert bestående av en forelder og et barn, hjemme i deres egne hjem.

Filmen er basert på danseforestillingen ved samme navn, hvor vi møtte de tre parene sammen med pianist og komponist Alexander Aarøen Pedersen på scenen. Prosjektet portretterer forholdet mellom barn og deres voksne, og i filmen kommer vi på et vis enda nærmere danserne enn det vi gjorde fra publikumsplasser i salen. Dette er kanskje ekstra spennende i en tid hvor det er restriksjoner på nettopp nærhet. Prosjektet sjonglerer og blander på unikt vis rollene som forelder, barn, kollega og kunstner. Den siste tiden har foreldrene fått enda flere roller å håndtere hjemme. Både situasjonen, og det at vi møter danserne på deres egen hjemmebane, vil gjøre nye og andre sider ved forholdet mer framtredende enn i forestillingen. Gjennom dansen får vi se forhandlinger, finter, skjørhet og kjærlighet mellom barn og deres foreldre.

Regi og koreografi: Silje Solheim Johnsen
Regi, foto, klipp og grade: Carl Christian Lein Størmer
Filmfotograf 2: Mathis Ståle Mathisen
Dansere: Kristina Junttila, Vilja Junttila, Miriam Riise Bait, Iris Maria Bait, Anethe Alfsvåg og Ella Maren Alfsvåg
Komponist og pianist: Alexander Aarøen Pedersen
Kostymeansvarlig: Mari Lotherington

About the film:

Here we have three grown-ups.

One of them simply LOVES lentil soup.

One of them loves hard work.

One is married to a man who’s favorite hobby is googling birthday presents for his daughter.

One of them has a daughter who enjoys it when her mom is feeling uncomfortable.

One of them is uncomfortable.

One have a daughter who dreams about becoming a farmer.

All the grown ups become sad when the children are sad.

In the movie Bubble wrap kids, we meet three couples, each made up by one parent and one child, in their own homes.
The movie is based on the dance performance with the same name, where we met the three couples on stage with pianist and composer Alexander Aarøen Pedersen. The project portrays the relation between children and their grown-ups, and in the movie we are in a way even closer to the dancers then we were from our seats, watching the performance on-stage. This aspect is even more exciting in a time where closeness itself is restricted. In its unique way, the project juggles and mixes the roles of parent, child, colleague and artist. The past time, parents have had to portray even more roles in relation to their child. Both the situation and the fact that we meet the dancers at home, will shed a light on new and different aspects of the family dynamic. Through dance, we get to explore the negotiations, feinting, fragility and love between children and their parents. 

Direction and choreography: Silje Solheim Johnsen
Direction, photography, editing and grade: Carl Christian Lein Størmer
Second film photographer: Mathis Ståle Mathisen
Dancers: Kristina Junttila, Vilja Junttila, Miriam Riise Bait, Iris Maria Bait, Anethe Alfsvåg and Ella Maren Alfsvåg
Composer and pianist: Alexander Aarøen Pedersen
Costume: Mari Lothertington