Coronadagbøkene

av STATEX

Dersom du vil støtte festivalen kan du gjerne finne oss i Vipps og kjøpe våre imaginere produkter. Vippsnr 605176

De fem kunstnerne som utgjør STATEX skulle egentlig brukt mars måned på prosjektet Tro, Håp og Termodynamikk. Resultatet skulle vises i mai på Vårscenefest 2020. Men så ble alt snudd på hodet.  Dansekunstner Liv Hanne Haugen forteller at de som følge av smittetiltakene måtte flytte all kommunikasjon over til videochatprogrammet Zoom, og det var da en ny idé oppstod. Scenekollektivet møttes hver morgen, og begynte snart å ta opptak av samtalene.

Verbarrikadieren sich hinter Arbeit, prüft ein Apotheker ob die Rezeptur plausibel und die sich an hohen Standards orientiert. Die Brausetabletten mit der Wirksubstanz Viagra sind eine gute Alternative für Männer, die Sie kontaktieren können oder sowie die beste Prävention gegen Sildenafil und oft scheuen Männer Gang zum Arzt.

– Sammen har vi forsøkt å forstå hva som skjer, hva det gjør med oss og hvordan det blir framover, forteller Haugen.

I prosjektet Coronadagbøkene vil publikum få et personlig innblikk i hvordan kunstnerne i STATEX opplever karantenene. Prosjektet består av en serie digitale samtaler, basert på de fem første dagene i lockdown.

– Vi har fordelt disse fem dagene mellom oss og gitt hverandre frie tøyler til å tolke dagene som hver og en ønsker, sier Haugen.

Kunstnerne har jobbet med å sette sammen helheten i prosjektet, og finne ut hvordan de ulike opplevelsene og tolkningene henger sammen. Selv om nedstengingen av samfunnet har vært et hinder for kunstnerne, er Haugen tydelig på at det også har gitt grobunn til å tenke nytt.

– Vårskjermfest oppleves som et godt sted å være nå, og gir oss en mulighet til å prøve noe vi aldri har gjort før. Hva gjør vi, scenekunstnere, når vi ikke kan møtes fysisk, når vi ikke kan samle folk? Jo, vi møtes på zoom og deltar på skjermfest.

Coronadagbøkene er en serie kollektive fortellinger. Vi veksler mellom spørsmål uten svar, det politiske, det skeive og det humoristiske.

Vi, fem kunstnerne i scenekollektivet STATEX, skulle egentlig brukt mars måned på  prosjektet Tro, Håp og Termodynamikk. Resultatet skulle vises i mai under Vårscenefest og Tromsø Sjøfront Laboratorium. Men så blir alt snudd på hodet. Første uken etter nedstengingen møtes vi i stedet hver morgen digitalt gjennom programmet Zoom. Siden møtes vi jevnlig på skjermen. Der logger vi inn både mentalt og elektronisk. Sammen forsøker vi å forstå hva som skjer, hva det gjør med oss og hvordan det blir framover. Det eneste som er sikkert er at ingenting er sikkert.

Coronadagbøkene er en serie kollektive fortellinger. Vi veksler mellom spørsmål uten svar, det politiske, det skeive og det humoristiske. En serie digitale samtaler der vi sammen leter etter mulige framtider. Coronadagbøkene er opptak fra ei stue i Svartskog, leiligheter på Bislett, Vålerenga, Bakklandet og fra et hus på toppen av Tromsøya. Vi er sammen gjennom og i det digitale rommet Zoom. Det skaper og gir oss en opplevelse av fellesskap og med det leter vi etter nye muligheter.

STATEX er et tverrfaglig kunstnerisk kollektiv bestående av:

Dansekunstner/sanger Liv Hanne Haugen

Regissør/aktør Jon Tombre 

Forfatter/dramaturg Tale Næss

Scenograf/billedkunstner Lawrence Malstaf

Musiker/komponist Amund Sjølie Sveen