Debatt

Deltakere: Maria Utsi, Kristian Wengen, Kristina Junttila, Ine Therese Berg og Maria Oiva

Moderator: Kristin Bjørn

Dersom du vil støtte festivalen kan du gjerne finne oss i Vipps og kjøpe våre imaginere produkter. Vippsnr 605176

Om debatten: Under festivalen på lørdag dukes det selvfølgelig også for faglig påfyll. Vi inviterer til Vårskjermfests egen debatt, hvor vi skal diskutere digitaliseringen av scenekunstfeltet som følge av Covid-19. Vi står midt i et digitalt eksperiment hvor hele samfunnet samarbeider om å forme vår nye hverdag. Hvordan skal 2020 se ut for scenekunstfeltet og samfunnet? Hva skjer med scenekunsten i digitaliseringen – hvilke muligheter og hvilke estetiske konsekvenser fører utviklingen med seg? Hva kan vårt digital eksperiment Vårskjermfest tilføre av merverdi for scenekunsten?

Moderator:
Kristin Bjørn Har ved flere anledninger moderert debatt og samtaler om scenekunst for
Vårscenefest. Kristin er skribent, dramaturg og instruktør, og har 35 års erfaring fra scenekunstfeltet.

Deltakere:

Maria Utsi er samisk teaterviter fra Tana i Finnmark og tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Utsi er i dag nestleder i Norsk Kulturråd, styreleder i Dansearena nord og Norsk publikumsutvikling, og jobber med prosjekter i skjæringspunktet mellom kunst, kultur, samfunn og akademia ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er prosjektleder for Innovasjon Norge Arktis sitt omfattende kompetanseprogram for det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Troms og Finnmark.

Kristian Wengen er daglig leder i Tinkr, et selskap spesialisert på kreativitet, innovasjon og bærekraft med base i Vadsø. Han er svært opptatt av hvordan man sikre at den kreative kompetansen til kulturnæringene kan brukes på andre samfunnsområder. Kristian har jobbet virtuelt med kolleger, kunder og samarbeidspartner i godt over 10 år, og har i flere år hatt både foredrag og kreative workshops online. Han er mer enn gjennomsnittlig opptatt av digitale løsninger, men er likevel fortsatt omtrent fraværende på sosiale medier.

Kristina Junttila er performancekunstner. Hun sitter i kunstnerisk ledelse av Ferske Scener og Snakk for deg sjøl i Tromsø. Hun skriver doktorgradsavhandling ved Kunstakademiet i Tromsø, UiT – Norges arktiske universitet. Kristina jobber spesielt med ulike former for publikumsdeltagelse
og er opptatt av å utvide hvilke former ei forestilling kan ta.

Ine Therese Berg er teaterviter og har nylig levert sin doktorgradsavhandling
om scenekunst og publikumsdeltagelse. Hun arbeider nå som kurator for teaterhistorie og scenekunst ved Oslo Museum og frilans kritiker og skribent. Hun har bidratt som redaktør og forfatter av flere scenekunstfaglige publikasjoner og initierte i 2018 prosjektet Teatervitenskapelig dugnad. I sin stilling som faglig rådgiver i Danseinformasjonen sto hun bak prosjekter som kedja Writing Movement samt kedja Oslo – Dance and New Media konferansen. Ine sitter også i styret i Black Box teater og Association of Nordic Theatre Scholars.

Maria Oiva er Regissør og performancekunstner. Maria Oiva etablerte i 2017 et #digitheatre – prosjekt. For dette banebrytende arbeidet vant hun prisen «Theatre-maker of the year» i 2019 i Finland. Maria skal gjeste debatten og dele av sine erfaringer fra #digitheatre – prosjektet.