Eksogen II

av Intakt

Visning og etterpåsnakk med Kristine Myhre Tunheim og Mathilde Caeyers.

Dersom du vil støtte festivalen kan du gjerne finne oss i Vipps og kjøpe våre imaginere produkter.

Vippsnr 605176

Filmen tar utgangspunkt i kompaniets debutforestilling, Eksogen, men presenteres her i et nytt format, og med flere ulike avslutninger. Konseptutvikler og medlem av Intakt, Mathilde Caeyers, hadde lenge ønsket å prøve å lage en interaktiv dansefilm.

– Da Vårscenefest ba oss om å tenke over hvordan vi kunne tilpasse oss til en online plattform, tenkte vi på den interaktive filmen Bandersnatch på Netflix, forteller Caeyers. Vi tenkte at det ville være spennende å utforske Eksogen i et slikt format.

På kort tid måtte kompaniet gjøre om hele forestillingen til en solo, i tillegg til å filme og programmere videoen. Selv om det har vært mye arbeid, ser Caeyers på det som en investering.

– Vi skal ikke se bort fra at scenekunsten overføres mer til digitale plattformer i fremtiden, og dermed tar vi også denne anledningen til å lære oss nettopp dette, sier Caeyers. Det er en spennende utfordring!

Forsnakk: Eksogen II

Visning og etterpåsnakk med Kristine Myhre Tunheim og Mathilde Caeyers.

Om forestillingen:

En psykologisk dansefilm med flere mulige avslutninger.

I anledning Vårskjermfest har det nordnorske dansekompaniet Intakt tatt utgangspunkt i sin debutforestilling, Eksogen, for å skape en interaktiv samtidsdansefilm. Eksogen II tar for seg hvorvidt det er et potensial for vold i hver og en menneskekropp, med utgangspunkt i de filosofiske perspektivene til psykologen Carl Jung: ‘that which we do not bring to consciousness appears in our lives as fate’ (C.G. Jung).

Eksogen II
Konsept, regi, koreografi: Mathilde Caeyers, Sofie Westvik og Lise Damsgård (Intakt)
Musikk: Gustav Jørgensen
Scenetekniker: Peder Unger Weierholt
Scenografi: Peder Unger Weierholt og Mathilde Caeyers
Filmet og redigert av: Eirik Nikolai Heim og Stein Eirik Simonsen (Crux Film)
Programmert av: Simen Fjellstad
Produsent: Vårscenefest
Filmlokale: Rådstua Teaterhus

Bidragsytere: Vårscenefest, Rådstua Teaterhus, RadArt og Crux Film

About the performance:

A psychological dance film with various possible endings.

In the occasion of Vårskjermfest, the northern norwegian dance company Intakt has made an interactive contemporary dance film based on their debut show, Eksogen. Eksogen II addresses whether there is potential for violence in all human bodies, reflecting upon the philosophical perspectives of the psychologist Carl Jung: ‘that which we do not bring to consciousness appears in our lives as fate’ (C.G. Jung).

Eksogen II
Concept, direction, choreography: Mathilde Caeyers, Sofie Westvik and Lise Damsgård (Intakt)
Music: Gustav Jørgensen
Stage technician: Peder Unger Weierholt
Scenography: Peder Unger Weierholt and Mathilde Caeyers
Filmed and directed by: Eirik Nikolai Heim and Stein Eirik Simonsen (Crux Film)
Programmed by: Simen Fjellstad
Producer: Vårscenefest
Location: Rådstua Teaterhus
Contributors: Vårscenefest, Rådstua Teaterhus, RadArt and Crux Film

Supported by: Norwegian Arts Council, Tromsø Municipality, Forum For Nordnorske Dansekunstnere, Tvibit and Dansearena nord.