hello brother

hello brother utfordres konvensjonene for hva en kropp eller et samfunn kan eller skal være.

Geir Hytten og Stian Vikjord Danielsen er ikke brytere, ikke brødre, ei heller Olympiske mestere. Men, med utgangspunkt i brødrene Rønningen har de ikledd seg bryteverdenens konkrete natur, og omfavner dens former og regler. Brytingen blir her et bilde på et makrosamfunn, hvor normer og konvensjoner setter grenser for hva man kan og ikke kan foreta seg. Samtidig gir de kjempende kroppene på brytematten foran oss et mikroskopisk innsyn i menneskets håndtering av livet.

I hello brother vil Hytten bort fra nyliberalismens fokus på individualitet. I stedet søker han etter en opplevelse av fellesskap, noe større, noe mer enn en selv, at vi kan smelte sammen i en felles kropp. I fellesskapet kan vi oppleve prosesser og forandringer som er utilgjengelig for den enkelte kroppen alene. Kanskje er det bare i en slik tilstand av fellesskap at vi kan begynne å lete etter det menneskelige potensialet?

Ide/Koreografi/Dans: Geir Hytten

Dans: Stian Vikjord Danielsen

Musikk: Sjur Miljeteig

Scenografi/Lys/ Kostyme: Corentin Jean-Paul Marcel Leven

Ytre øye: Terje Mossige

Co-produsent: DansiT

Støttet av Kulturrådet, Fond for Lyd og Bilde og Fond For Utøvende Kunstnere.