Okkupasjonens fanger

I den israelske offentlige diskursen kalles de “terrorister” eller “sikkerhetstrusler”. 
I Okkupasjonens fanger er de mennesker. Mennesker som formidler sine egne historier, og representerer et bredt spekter av politiske og personlige motivasjoner for sin vanligvis ikke-voldelige aktivisme.

Okkupasjonens fanger er et dokumentarteater skrevet av Einat Weizman i samarbeid med politiske fanger. På Vårscenefest 2020 får vi presentert en iscenesatt lesning av stykket. Forestillingen bryter med et tabu i det israelske samfunnet ved å gi en stemme til de mest bortgjemte av alle ofrene for Israels okkupasjon: de palestinske fangene i israelske fengsler og leirer. Weizman lar oss møte mennesker som formidler sine egne historier, og representerer et bredt spekter av politiske og personlige motivasjoner for sin, som oftest ikke-voldelige, aktivisme.

Teaterrommet blir brukt som en åpning inn i fengslenes skjulte avlukker, og gir oss en presis og nøktern beskrivelse av fangenes forhold og prøvelsene de møter i sin hverdag. Alt materialet bygger på hittil upubliserte vitnesbyrd og fortellinger fra tidligere og nåværende fanger, som aktivt har bidratt med sine erfaringer i den kunstneriske utviklingen av prosjektet.

Einat Weizman
Terje Ranes
Benjamin Røsler
Gisle Hass
Nina Ossavy
Trond Peter Stamsø Munch
Kristin Bjørn

Okkupasjonens fanger er støttet av Norsk kulturråd, Fritt ord, Fond for lyd og bilde, FFUK, spenn.no, HUMAN, Vega scene, Østfold Internasjonale Teater, Norske dramatikeres forbund, Norsk skuespillersenter, migrant.no, The Theatre of Corruption, Palestinakomiteen i Norge, Dramatikkens hus,  Palestinabutikken Al Quds og  Minerva Art Academy Groningen.