Om Vårscenefest

Vårscenefest er Tromsø´s internasjonale scenekunstfestival. Vårscenefest ble opprettet av Rådstua Teaterhus og RadArt, nettverk for scenekunst i nord i 2010 og har siden da vært arrangert årlig i månedsskiftet april/mai av .

Vårscenefest sin visjon er:
Å gi publikum i Tromsø og Nord-Norge mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.
Å reflektere over forbindelsene mellom de frie scenegruppene i Tromsø og nasjonale og internasjonale uttrykk.
Å dekke et publikumsbehov for scenekunst utenfor institusjonell kontekst.

Vårscenefest befinner seg i ytterkanten av kulturelle, geografiske, klimatiske, språklige, sjangermessige og formmessige virkefelt. Posisjonen gjør det mulig å bringe uvante og interessante perspektiv til publikum og fagmiljø. Med gode publikumstall, bred dekning i lokal media og et innholdsrikt program har festivalen også fått en fot innenfor hos byens næringsliv og samarbeider med andre lokale arenaer og festivaler. 

Vårscenefest har blitt en viktig og annerledes scenekunstarena i regionen, og den sentrale møteplassen for scenekunstnere fra Troms og Finnmark. Vårscenefest samler regionale, nasjonale og internasjonale scenekunstnere. Festivalen er arena for alle retninger innenfor scenekunst; teater, dans, performance og musikkteater i vid forstand.

I 2019 ble Vårscenefest en egen organisasjon og festivalen har i dag et styre, et programråd som kuraterer festivalen og en gjennomføringsstab som b.l.a inkluderer festivalprodusent, ansatte ved Rådstua Teaterhus, markedsføringsansvarlig, frivilligkoordinator og frivillige.

Vårt styre: 

Styreleder Stein-Gunnar Bondevik
Telefon: 974 08 801
E-post: stgubo@gmail.com

Styremedlem Maiken Garder
Telefon: 924 81 328
E-post: maiken@dansearenanord.no

Styremedlem Bernt Bjørn
Telefon: 930 25 441
E-post: bernt@ferskescener.no

 

Styremedlem Ellen Zahl Jonassen
Telefon: 474 68 906
E-post: Ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no

 

Styremedlem Emma Margret Skåden
Telefon: 908 87 024
E-post: emma.margret@gmail.com

 

Varamedlem Kristina Junttila
Telefon: 414 62 350
E-post: kristina@junttila.com

 

Varamedlem Mathilde Caeyers
Telefon: 923 09 873
E-post: mathilde.caeyers@gmail.com

Vårscenefest 2020

Vårscenefest 2020 er den tiende utgaven av Tromsø´s scenekunstfestival!

Siden den første utgaven av Vårscenefest ble arrangert i 2011, har festivalen hvert år gitt tromsøværinger og tilreisende muligheten til å oppleve samfunnsengasjerende scenekunst av høy kvalitet. De siste årene har hver festival fokusert på ett utvalgt aktuelt tema, og publikum har fått dykke dypt ned i kunstens tilnærminger til migrasjon, identitetspolitikk, polarisering, tillit, ytringsfrihet og klimaendringene.

I år har vi latt kunsten i seg selv ta et steg frem. Programmet for Vårscenefest 2020 er kort sagt en samling av forestillinger vi har sett det siste året og ikke klart å glemme. Som har satt seg i oss og ikke sluppet tak. Forestillinger som har begeistret oss, fått oss til å glemme tid og sted, forestillinger som har rørt eller opprørt oss. Kunst om mørket, og kunst som lyser det opp. Som hjelper oss å forstå oss selv, eller tilbyr oss et sårt trengt pusterom til å riste av oss hele verden.

Kunstens evne til, og ansvar for, å peke ut alle de formløse elementene som preger livene våre og samfunnet rundt oss, gjør likevel at de store temaene sildrer inn i programmet vårt også i år. Som et speil på samfunnet og tiden vi lever i, preges dagens kunst av desperasjon, vantro og apati, og samtidig fellesskap, omsorg og håp for en bedre fremtid. Prosjektene i årets festival skisserer omrissene av både tenkelige og utenkelige fremtider, og navigerer slik tilskueren gjennom de mange store utfordringene vi står overfor som samfunn. Samtidig har dekadensen fått ny grobunn i skyggen av den ulmende apokalypsen. Kanskje det eneste fornuftige igjen å gjøre er å vise fingeren til verden, heve glasset, og hengi seg til nytelsen?

På denne tiende utgaven av Vårscenefest finner du alt fra samfunnskritiske analyser og politiske kommentarer til visuelle godteposer og sjangerlek – alt i form av virkelig gode stykker scenekunst.

Se det opprinnelige programmet til Vårscenefest 2020 her:>

Grunnet utbruddet av Covid-19, blir Våscenefest 2020 arrangert som en digital festival. Spesialutgaven har vi kalt Vårskjermfest, en heldags festival på nett lørdag 02.mai. Les mer om Vårskjermfest her:>

Programrådet for Vårscenefest 2020

RadArt - Nettverk For Fri Scenekunst

RadArt er et nettverk for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter i Nord-Norge. Nettverkets formål er å styrke og synliggjøre den frie scenekunsten i landsdelen.

Rådstua Teaterhus er RadArts nærmeste støttespiller og samarbeidspartner i prosjektene RadVent og ArtLab, og er representert i styringsgruppa for nettverkets utviklingsarbeid. Nettverket arbeider med Dansearena nord om en mulig sammenslåing til et senter for scenekunst, og er samarbeidspartnere i Innovasjon Norges satsing på scenekunst.

RadArt startet opp i 2004 som et kollegialt Tromsø-nettverk for scenekunstnere og har siden starten hatt tilhold i Rådstua Teaterhus i Tromsø sentrum. Her tilbys kontorplasser, scenerom, øvingslokaler og et kollegialt fellesskap for medlemmene.

Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival springer ut av RadArt, og ble i 2019 stiftet som en egen forening. Minifestivalen RadVent, kunstnerlaboratoriet ArtLab, talentprogrammet UREDD, RadArt Marked og scenekunstundersøkelsene Tallenes Tale er etablerte prosjekter som drives av RadArt.

Rådstua Teaterhus

Rådstua Teaterhus skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med scenekunst. Huset er et visningssted hvor Tromsøs befolkning og besøkende får oppleve alternativ og nyskapende scenekunst

Rådstua Teaterhus’ viktigste utviklingspartnere er RadArt og sammen har vi satt fokus på publikum og profesjonalitet. I 10 år har vi hatt Vårscenefest som arena for ny og spennende scenekunst. I jubileumsåret har festivalen fått eget styre og med det nye muskler til å ta fatt på den neste tiåret. 

Den skapende og innovative virksomheten som foregår på Rådstua er mangfoldig, inkluderende og en pådriver for utvikling i scenekunstfeltet. Miljøet på Rådstua fungerer i praksis som en talentfabrikk. Kombinasjonen av erfarne anerkjente scenekunstnere og unge talenter i organisasjonen RadArt gir et unikt miljø som kombinerer langvarig kontinuitet med de nyeste trendene. Gjennom 35 år har Rådstua fungert som en magnet som har dratt nyutdannede scenekunstnere tilbake til byen.

Rådstua Teaterhus rommer scenekunst i alle aldre i tillegg til de profesjonelle scenekunstnerne, Kulturskolens teaterelever øver på huset, Alfheim aktivitetshus tilbyr undervisning i teater for barn og unge med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelse og HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk i det frivillige scenekunstfeltet.

På Rådstua har disse organisasjonene kontorer:

– Administrasjonen til Rådstua Teaterhus

Les mer :>

– RadArt, en nettverksorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere med tilknytning til Tromsø.

Les mer :>

– HATS – Hålogaland Amatørteaterselskap

Les mer :>

– Ferske Scener

Les mer :>