Prisoners of the Occupation

av Einat Weizman

Dersom du vil støtte festivalen kan du gjerne finne oss i Vipps og kjøpe våre imaginere produkter. Vippsnr 605176

Fokuset i Prisoners of the Occupation var alltid på teksten, som består av beskrivelser fra Einat Weizman og palestinske politiske fanger om situasjonen i fengslene. Da stykket ikke lengre kunne bli vist på en scene, så regissør Marius Kolbenstvedt det som en anledning til å gi teksten enda større betydning.

– Forestillingen er svært tekstbasert i utgangspunktet med mange monologpartier, forteller Kolbenstvedt. For å kunne skape en digital versjon av Okkupasjonens fanger omformer vi nå forestillingen til en lesning, med teksten som det helt sentrale.

For å best mulig tilpasse seg det nye formatet, har kunstnerne valgt å utelate de scenene som var mer avhengige av sceniske handlinger i denne versjonen.

Fordi forestillingen handler om et svært dagsaktuelt tema, ønsket produksjonen å oppdatere stykket til å gi et riktig bilde av situasjonen også i dagens unntakstilstand.

– Vi jobber med å inkorporere en prolog om forverringen av situasjonen for fangene nå under koronakrisen.

About the performance:

Prisoners of the Occupation
In the Israeli public discourse, they are called “terrorists” or “security threats”. In Prisoners of the Occupation, they are people. People communicating their own stories, and representing a wide range of political and personal motivations for their usually non-violent activism.

Prisoners of the Occupation is a documentary theatre written by Einat Weizman in collaboration with political prisoners about one of the most hidden aspects of the Israeli occupation: the Palestinian prisoners in Israeli prisons and camps. The piece gives us a precise and sober description of the conditions of the prisoners, and the trials they undergo. All the material is based on so far unpublished testimonies and stories from former and current prisoners, who have actively contributed with their own experiences throughout the artistic development of the project.

The digital version is a reading, where dramaturge Einat Weizman, actor Kamel El Basha and poet Dareen Tatour will read their own parts, while Norwegian actors will read the other parts.

Text: Einat Weizman and Palestinian political prisoners, as well as Dareen Tatour

Actors:
Einat Weizman

Kamel El Basha

Terje Ranes
Benjamin Røsler
Gisle Hass
Dareen Tatour
Terje Ranes
Benjamin Røsler
Gisle Hass
Trond Peter Stamsø Munch
Kristin Bjørn

Direction, production and script adaptation: Marius Kolbenstvedt
Artistic and thematic consultant: Vibeke Harper
Scenographic consultants: Michiel Jansen and students from Minerva Art Academy Groningen.

Produced by: MOTforestillinger

Supported by: HUMAN, Vega Scene, Arts Council Norway, Fond for lyd og bilde, FFUK, spenn.no, Stiftelsen Fritt ord, The Norwegian Actor’s Centre, The Writers Guild of Norway, Palestinabutikken Al Quds, Dramatikkens hus, Østfold International Theatre, The Palestine Committee of Norway, The Theatre of Corruption, migrant.no

Om forestillingen:

I den israelske offentlige diskursen kalles de “terrorister” eller “sikkerhetstrusler”. I Prisoners of the Occupation  er de mennesker. Mennesker som formidler sine egne historier, og representerer et bredt spekter av politiske og personlige motivasjoner for sin vanligvis ikke-voldelige aktivisme.

Prisoners of the Occupation av Einat Weizman og palestinske politiske fanger er et dokumentarteaterstykke om en av de mest bortgjemte sidene ved okkupasjonen; dehumaniseringen av politiske fanger i israelske fengsler. Stykket gir oss en presis og nøktern beskrivelse av fangenes forhold og prøvelsene de møter i sin hverdag. Alt materialet bygger på hittil upubliserte vitnesbyrd og fortellinger fra tidligere og nåværende fanger, som aktivt har bidratt med sine erfaringer i den kunstneriske utviklingen av prosjektet.

Den digitale versjonen blir en lesning der dramatikeren Einat Weizman, den palestinske skuespilleren Kamel El Basha og poeten Dareen Tatour leser sine egne roller, mens norske skuespillere leser de øvrige rollene.

Tekst: Einat Weizman og  palestinske politiske fanger, samt Dareen Tatour
Skuespillere:
Einat Weizman

Kamel El Basha
Terje Ranes
Benjamin Røsler
Gisle Hass

Dareen Tatour

Regi, produksjon og manus-adaptasjon: Marius Kolbenstvedt
Kunstnerisk og tematisk konsulent: Vibeke Harper
Scenografiske konsulenter: Michiel Jansen og studenter fra Minerva Art Academy Groningen.

Produsert av: MOTforestillinger

Støttet av: HUMAN, Vega scene, Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, FFUK, spenn.no, Stiftelsen Fritt ord, Norsk skuespillersenter, Norske dramatikeres forbund, Palestinabutikken Al Quds, Dramatikkens hus, Østfold Internasjonale Teater, Palestinakommiteen i Norge, The Theatre of Corruption, migrant.no