Rådstua Teaterhus

Et levende teaterhus med programmerende
scene i hjertet av Tromsø

Rådstua Teaterhus skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med scenekunst. Huset er et visningssted hvor Tromsøs befolkning og besøkende får oppleve alternativ og nyskapende scenekunst

Rådstua Teaterhus’ viktigste utviklingspartnere er RadArt og sammen har vi satt fokus på publikum og profesjonalitet. I 10 år har vi hatt Vårscenefest som arena for ny og spennende scenekunst. I jubileumsåret har festivalen fått eget styre og med det nye muskler til å ta fatt på den neste tiåret. 

Den skapende og innovative virksomheten som foregår på Rådstua er mangfoldig, inkluderende og en pådriver for utvikling i scenekunstfeltet. Miljøet på Rådstua fungerer i praksis som en talentfabrikk. Kombinasjonen av erfarne anerkjente scenekunstnere og unge talenter i organisasjonen RadArt gir et unikt miljø som kombinerer langvarig kontinuitet med de nyeste trendene. Gjennom 35 år har Rådstua fungert som en magnet som har dratt nyutdannede scenekunstnere tilbake til byen.

Rådstua Teaterhus rommer scenekunst i alle aldre i tillegg til de profesjonelle scenekunstnerne, Kulturskolens teaterelever øver på huset, Alfheim aktivitetshus tilbyr undervisning i teater for barn og unge med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelse og HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk i det frivillige scenekunstfeltet.

På Rådstua har disse organisasjonene kontorer:

– Administrasjonen til Rådstua Teaterhus

Les mer :>

– RadArt, en nettverksorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere med tilknytning til Tromsø.

Les mer :>

– HATS – Hålogaland Amatørteaterselskap

Les mer :>

– Ferske Scener

Les mer :>