VÅRSCENEFEST 2021 ER AVLYST

Se våre nye nettsider for mer info:

www.varscenefest.no

Vårscenefest mener at scenekunst er best opplevd i delte øyeblikk, i møte mellom publikum og kunstnere i ett og samme rom.

Årets festival ble derfor planlagt som en fysisk festival, med alle smitteverntiltak. Årets tema var “den offentlige sfære – som et kunstnerisk ytringsrom og sted”. En invitasjon til å undersøke offentligheten som et sted hvor det er mulig å utvikle, ikke bare proklamere, oppfatninger.

De siste dagenes nasjonale og regionale retningslinjer har gjort det umulig for oss å arrangere den planlagte festivalen på forsvarlig vis. Med bred enighet i programråd, stab og styre, har det vært en felles beslutning som ikke var morsom å ta, men nødvendig.

Hvorfor ikke da en digital festival? Det gjorde vi i fjor. Vårskjermfest ble skapt med et ønske om å utforske og utfordre de digitale mulighetene. På 6 uker ble det laget en 11 timer lang strømmet sending med 12 forskjellige kunstneriske bidrag. Det var et eksperiment som gav mange spennende og overraskende opplevelser.

Det blir ingen digital scenekunstfestival i Tromsø i år. Scenekunst er en flerdimensjonal opplevelse som bør formidles i det virkelige livet. Vi vil prøve å rette søkelyset mot tematikken via våre digitale plattformer, men ellers holder vi avstand, vasker hender og går med munnbind mens vi venter på bedre tider. Sammen gjør vi vårt for at verden skal tilfriskne så fort som mulig, sånn at vi kan skape den aller beste festivalen i 2022.

Vi ser på muligheter for aktivitet i perioden opp til neste års festival. Følg med i våre kanaler for plutselig scenekunst når vaksinene er satt og koronaens tid er historie.

“Art is the highest form of hope!”

Gerhard Richter